Site Haritası
Ulusal haberler

Üyelik Girişi
Yurttaş Hülya Hülya Dinçel
altanaltinn@gmail.com
Ne Olacak Bu Köylerin Hali ?
16/02/2012

Ne Olacak Bu Köylerin Hali ?

Köy muhtarlarından gelen telefon ve mail lere yetişemiyorum.

sevgili okuyucularım orman köyleri çok ama çok dertli. Son belediye yasası ile orman köyleri Büyük şehir belediyesine bağlandı.

İlçe belediyelerine bağlı olduğu dönemlerde tüm yurttaşa gidecek hizmetlerin karşılanması  ilçe belediyeleri tarafından karşılanıyordu.İlçe belediyelerinin  su gelirleri de İZSU ya değil de kendi tasarruflarına geçtiğinden hizmet kalitesi hızlıydı.

Söz konusu son dönem ilçe belediyeleri için de sıkıntılı bir mali portre getirdi.Zira su geliri artık  kendilerinde değil.

Köylere gelince vaziyet perişan...

Muhtarlar der ki;

Ah Hülya Hanım ahh...Sıfır gelirli köyler var.. Ne olacak bu köylerin hali?

Bir köy muhtarı sorunu  dile getirirken adete sıkıntıdan eriyor ve diyor ki;

_Valla bu duruma düşeceğimizi bilsem seçime girmezdim!

Bence bu çok ciddi bir durum.Eğer bir muhtar bu haldeyse, kırmızı alarm bir durum söz konusu olan!

Muhtarlar sorunlarını şöyle sıralıyor;

_Su gelirlerinin tamamı bizden alındı, gelir sıfır!

_Bazı köyleri sadece kahvelerden aldığı 300 TL yi geçmeyen kira geliri var, tüm gelir bu!

_Elektrik, su, telefon, internet,kırtasiye, ulaşım, konuk ağırlama, ısınma  için hiç bir gelir yok.KAHVEYE GELEN MUHTAR BİR ÇAY SÖYLE   diye espiri yapıyor muhtarlardan biri...Ismarlada ne ile der muhtar.

_Köylerin çöpleri en yakın ilçe belediyesince toplatılıyor, ancak köy için de zaman zaman mıntıka temizliği gerekiyor.Kim yapacak, muhtar mı süpürecek köy yollarını der muhtarlar.

_ Ya köy tuvaletleri, muhtar mı temizleyecek?

_ Her köy de küçük te olsa bir park var.Bu parkların bakımın kim yapacak diye sorarlar muhtarlar!

_Her köye ulaşım var. Ama bazı köyler de hala ulaşım sorunu çözülemedi.Ana nedeni ulaşım hayata konulur iken asla muhtarların fikrinin alınmaması.Hangi saatler de nasıl bir düzenle sistemin oturtulacağı noktasında kesinlikle muhtarların fikri alınmalıdır der muhtarlar. Çünki onca masrf boşa, verimsiz saatlere konulan seferlerde otobuslaer boş gidiyor ve yanlış güzergah seçiminden yolcu binmiyor derler!

_Tedaş hala bir çok köy de yol aydınlatmasında sınıfta kaldı diyorlar..

_Köyler de şehirler de ki mekanik spor aletlerinden talep ediyor. Defalarca büyük şehirden talep edip netice almayan köyler üzüntü içinde!

_Bazı köylere gönderilen  gezici sanat otobuslerinin, yaz sinama gösterilerinin tüm köylere ulaşmasını talep ediyorlar!

_En önemli istekleri ise şehir içi muhtarlarına sağlanan teknik donanımlara sahip olmak. Bilgisayar, yazıcı, faks, fotokopi gibi... 

Kısaca konuyu toparlarsak; köylere kesinlikle en az bir kadrolu eleman büyük şehir tarafınan sağlanmalı. Bu eleman, mıntıka temizliği , muhtarlık binası, köy tuvaletleri temizliği, park bakımı gibi işleri yapmalı.

 Tüm köylere aylık kırtasıye yardımı yapılmalı.

Tüm köyler fotokopi, faks, bilgisayar, yazıcı ile donatılmalı.

Daha önce sahip olup ta İZSU ya devir le ellerinden alınan su gelirlerinden bir yüzde pay , mali yardım olarak yasalar  uygunluğunda öy bütçesine aktarılmalı..

Bunlar muhtarlarımın olmayanları ve talepleri... Ben Yurttaş Hülya aracıyım.Gerisi ilgililerin ilgisi ve vatandaşına duyarlılığına kalmış. sevgili okuyucularım,

Sşağıdada yasayla büyük şehrin görevlerini yazdım. Sivri sinek saz olmasın diye diliyorum

 

 No.  5393

 

Kabul Tarihi : 3.7.2005      

 

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

Belediyenin görev ve sorumlulukları

MADDE 14.- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.

b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

Egeli Sabah1967 kez okundu. Yazarlar

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın

Yazarın diğer yazıları

Tohum-Takas Etkinliği - 24/10/2018
Tohum-Takas Etkinliği
Naylon Poşet - 31/08/2018
Naylon Poşet
Bizim Eski Mahalle! - 31/05/2018
Bizim Eski Mahalle!
Siyaset Nedir? - 10/05/2018
Siyaset Nedir?
ÜNAL ERSÖZLÜ ŞİİRİN RUHU! - 19/04/2018
ÜNAL ERSÖZLÜ ŞİİRİN RUHU!
İzmir'den Foça'ya Dans Rüzgarı Esti! - 12/03/2018
İzmir'den Foça'ya Dans Rüzgarı Esti!
ÇOCUKLAR ÇİÇEK AMA ÇİÇEKLER KOPARILIP ATILIYOR! - 21/02/2018
ÇOCUKLAR ÇİÇEK AMA ÇİÇEKLER KOPARILIP ATILIYOR!
Çocuk Deyip Geçmeyin! - 15/12/2017
Çocuk Deyip Geçmeyin!
MARMARİS TE KENT ORKESTRASI KURULDU - 24/11/2017
MARMARİS TE KENT ORKESTRASI KURULDU
 Devamı